Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự tuyển sinh Cao học năm học 2013


I. Các chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ hệ dân sự:   

1. Các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ:  học ngoài giờ hành chính, hình thức học theo tín chỉ, có thể đăng ký học thứ 7&CN

- Quản lý kinh tế - kỹ thuật (Thạc sĩ kinh tế)

- Quản lý Khoa Học Công Nghệ,

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Ngành Quản lý kinh tế - kỹ thuật (Chuyên sâu về quản trị các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp..).

- Ngành Quản lý khoa học công nghệ (Chuyên sâu về quản trị các yếu tố đầu vào, đầu ra của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội).

- Đối tượng tuyển sinh: là các cán bộ đang làm công tác quản lý doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trong cả nước.

- Điều kiện về bằng cấp : Có bằng ĐH (chính quy, tại chức, từ xa...của các ngành các trường ĐH trong cả nước để học chuyển đổi ngành).Yêu cầu phải tốt nghiệp trước tháng 5 năm 2011.

Ngành  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Điều kiện về bằng cấp : Có bằng ĐH ngành xây dựng hoặc gần với ngành xây dựng (chính quy, tại chức, từ xa...của các trường ĐH trong cả nước).Yêu cầu phải tốt nghiệp bằng khá năm 2012 mới được dự thi, bằng trung bình và trung bình khá thì phải tốt trước tháng 8 năm 2012.

- Thời gian phát hành hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/12/2012.

- Thời gian đăng ký học chuyển đổi bổ sung kiến thức, ôn thi bắt đầu từ ngày 15/1/2013

- Thời gian thi tuyển: tháng 5 năm 2013

4. Hồ sơ theo mẫu của Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

5. Địa điểm bán và nhận hồ sơ:  tại địa chỉ Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

 

 

 
October 25, 2012 in by mike

 Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học đợt 2 năm 2012

chuyên ngành kế toán

Được sự ủy quyền của Trường Đại Học Thương Mại – Hà Nội, thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Đại học liên thông chính quy từ cao đẳng với nội dung như sau:Đọc tiếp ...

July 21, 2012 in by mike


Đọc tiếp ...

July 21, 2012 in by mike


Đọc tiếp ...

December 06, 2012 in by mikeĐọc tiếp ...

December 06, 2012 in by mike

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & Y TẾ PASTEUR
(Pasteur school of medicine and pharmacy)

Tuyển sinh trung cấp y điều dưỡng đa khoa năm 2013

(đào tạo trong và ngoài giờ hành chính)Đọc tiếp ...

Đối tác